Een “nieuw dorpshart in Maasbommel” is een intitiatief van
Vereniging ONTMOETINGSCENTRUM De Hanze Maasbommel en Dorpscomité Maasbommel.
Home
Nieuws
Plannen
Agenda
Contact
Sponsors
Bij de gemeente is een budget gevraagd voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek. Het budget is gevraagd aan de raad middels een collegevoorstel.
Op 16 april is dit ingebracht in de gemeente raad. Daar is het voorstel besproken en zijn vragen en discussiepunten ingebracht.

Op 30 april heeft het debat plaats gevonden. Er is een goede discussie geweest met positief kritische vragen en opmerkingen.

Er is vervolgens gestemd over de aanvraag. De aanvraag is gehonoreerd waarmee wij als werkgroep de volgende stap kunnen zetten in ons traject.

De  bureaus Factorarchitecten en PentaRho gaan het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Via de knop “Nieuws” vindt u de uitkomsten, verslagen en andere informatie over het haalbaarheidsonderzoek.