Een “nieuw dorpshart in Maasbommel” is een intitiatief van
Vereniging ONTMOETINGSCENTRUM De Hanze Maasbommel en Dorpscomité Maasbommel.
Home
Nieuws
Plannen
Agenda
Contact
Sponsors
Datum
Onderwerp
23-02-2015
Vergadering met Wethouder Ton de Vree
16-04-2015
Rondetafeloverleg gemeente raad. Indienen aanvraag budget haalbaarheidsonderzoek.
30-04-2015
Raadsvergadering. Beslissing aanvraag budget Haalbaarheidsonderzoek
04-05-2015
Overleg werkgroep.
03-06-2015
Eerst informatieavond voor Maasbommel
10-06-2015
Overleg stuurgroep met Factor/Penta Rho.
Vanaf nu vergadert de stuurgroep elke 14 dagen op woensdag.