Een “nieuw dorpshart in Maasbommel” is een intitiatief van
Vereniging ONTMOETINGSCENTRUM De Hanze Maasbommel en Dorpscomité Maasbommel.
Home
Nieuws
Plannen
Agenda
Contact
Sponsors
In Maasbommel zijn de gemeenschappelijke voorzieningen gespreid en versnipperd gelokaliseerd: de supermarkt, het dorpshuis, het dorpscafé, de voetbalvereniging, de volleybalvereniging , de tennisvereniging, etc.  zijn op verschillende locaties gehuisvest. Om de leefbaarheid te vergroten is het zeer wenselijk om  voorzieningen zoveel mogelijk te concentreren waardoor er een “dorpshart” ontstaat waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samenkomen voor ontspanning. Ook voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van welzijn, werk en zorg zal een centraal punt een belangrijke rol spelen. Een up to date MFA dat hiervoor ruimte kan  bieden is dan een belangrijke voorwaarde.  In de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 komt duidelijk naar voren dat de dorpen hun Leefbaarheid zelf moeten initiëren en uitvoeren. Denk daarbij alleen al aan de positieve preventieve bijdrage die een “nieuwe” sport-/welzijnsvoorziening kan leveren bij het optreden van gezondheidsproblemen in Maasbommel.
Een nieuw dorpshart in Maasbommel.